Verschillende stimulans

Diverse fiscale en financiële regelingen moeten elektrisch rijden aantrekkelijker maken. Daarbij is onderscheid gemaakt in drie categorieën: Particulieren, Ondernemers en Marktontwikkeling.

 

 

Elektrificatie in opmars

In het Klimaatakkoord staat dat de Nederlandse overheid elektrisch rijden stimuleert met verschillende middelen en subsidies. Elektrificatie van vervoersmiddelen moet bijdragen aan het verminderen van broeikasgassen en stikstofdioxide. Op dit moment is 1/5 van de uitstoot veroorzaakt door het wegverkeer.

Verschillende stimulans

Diverse fiscale en financiële regelingen moeten elektrisch rijden aantrekkelijker maken. Daarbij is onderscheid gemaakt in drie categorieën:

  1. Particulieren 
  2. Ondernemer 
  3. Marktontwikkeling

Op deze pagina vind je de algemene informatie per categorie. Vraag je accountant of fiscaal adviseur voor subsidiemogelijkheden voor jouw specifieke situatie en hoe je de aanvraag kunt indienen.

 

Heb je een offerte nodig om je fiscale voordelen op te baseren? Dit kunnen we vrijblijvend voor je maken.

Particulieren

Elektrisch autorijden moet betaalbaar zijn voor burgers, vandaar dat verschillende regelingen de aanschaf of lease van een volledig elektrische middenklasse persnonenauto ondersteunen.

SEPP

SEPP staat voor: Subsidieregeling Elektrische Personenauto’s Particulieren. De regeling loopt van 1 juli 2020 tot en met 31 december 2024. Elk jaar heeft het subsidiebudget een maximum. Je kunt deze subsidie één keer krijgen wanneer je voldoet aan de voorwaarden.

Bij lease of de aanschaf van een nieuwe elektrische auto kun je in aanmerking komen voor een subsidie van 3350 euro. Voor een gebruikte auto is dat 2000 euro. De regeling loopt van 1 juli 2020 tot en met 31 december 2024. Het budget voor subsidie in 2022 voor nieuwe en gebruikte auto’s is respectievelijk 71 en 20,4 miljoen euro. Sinds maandag 30 mei is het maximaal aantal aanvragers dat dit jaar aanspraak kan maken op de subsidie voor de aanschaf van nieuwe elektrische auto’s bereikt. Wie toch gebruik wil maken van deze regeling kan bij aanvang van het nieuwe jaar de aanvraag indienen, dan is een nieuw budget beschikbaar.

Kijk voor meer informatie op de website van RVO.nl.

BPM-vrijstelling

Volledig elektrische auto’s zijn vrijgesteld van motorrijtuigenbelasting (MRB). In de volksmond beter bekend als ‘wegenbelasting’. Er gelden diverse tarieven, die afhankelijk zijn van de aandrijving en het gewicht van de auto. In de regel geldt: hoe zwaarder de auto en hoe meer vervuilend, hoe meer MRB. Benzine is het goedkoopst, daarna LPG (G3-installatie) en aardgas, diesel en het oudere type LPG-installatie. Daarnaast zijn er verschillen tussen de provincies, omdat deze zelf de opslag mogen bepalen. Auto’s zonder CO2-uitstoot zoals elektrisch aangedreven auto’s (EV) en waterstofauto’s (FCEV) zijn volledig vrijgesteld van MRB. Dit geldt tot en met 2024, waarna in 2025 een kwarttarief zou moeten gelden en in 2026 het voltarief. Voor auto’s met een CO2-uitstoot van 1 tot en met 50 gram per kilometer geldt een halftarief.

SEEH

De Subsidieregeling energiebesparing eigen huis (SEEH) biedt de mogelijkheid om subsidie te verkrijgen voor de advieskosten voor het aanleggen van 1 of meer oplaadpunten. Deze regeling is bestemd voor Verenigingen van Eigenaars (VVE’s), woonverenigingen en wooncoöporaties met een eigen parkeergelegenheid.

Lokale subsidies

Verschillende gemeenten en provincies hebben ‘eigen’ subsidies beschikbaar voor de aanschaf van elektrische voertuigen en oplaadpunten (of gratis plaatsing op publieke locaties). In verschillende gemeenten zijn subsidies beschikbaar voor de aankoop van uitstootvrije taxi’s, bestelauto’s, vrachtauto’s en autobussen. Dit kan oplopen tot 20 procent op 40.000 euro. Ook is het mogelijk om gratis de plaatsing van een laadpaal aan te vragen. Bovendien stimuleren verschillende overheidsgebieden de vervanging van vervuilende voertuigen voor schone middels een sloopregeling; voor dieselauto’s, brommers of snorfietsen op benzine. Wie een dieselauto, bromfiets of (snor)scooter laat slopen, krijgt van de gemeente een tegoed. Dat tegoed kan onder meer worden besteed aan een (elektrisch) voertuig.

Bijna alle grote gemeenten hebben een optie om kosteloos een laadpaal in de openbare ruimte aan te vragen. Dit is vooral interessant voor dichtbevolkte wijken waar geen eigen parkeerplaatsen zijn, waar het dus lastig is om vanuit een eigen stroomvoorziening een laadpaal te laten installeren. Let er wel op dat dit geen ‘prive’ gebruik van de laadpaal betreft. Mocht een ander de parkeerplaats bezetten, dan moet je alsnog naar een ander laadpunt navigeren. Benieuwd naar de regelingen in jouw gemeente of provincie? Bekijk het hier.

 

Ondernemer

Een aantal redenen waarom steeds meer ondernemers kiezen voor elektrisch rijden:

  • Beter voor het milieu
  • Past bij duurzaam ondernemen (duurzame mobiliteit)
  • Geen last van milieuzones of emissievrije zones
  • In toenemende mate eisen aanbestedingen dat het werk met elektrische auto’s wordt uitgevoerd.
  • Besparing op brandstof- en onderhoudskosten

Met verschillende subsidies maakt de overheid elektrisch rijden aantrekkelijk.

MIA

De Milieu-investeringsaftrek levert een fiscaal voordeel op voor investeringen in milieuvriendelijke producten of bedrijfsmiddelen, waaronder elektrische voertuigen of een oplaadpunt.

SEBA

Subsidieregeling Emissieloze Bedrijfsauto’s s bestemd voor ondernemers en non-profitinstellingen die één of meerdere emissieloze bedrijfauto’s kopen. De subsidieregeling loopt van 15 maart 2021 tot en met 31 december 2025. Het budget van de regeling heeft elk jaar een maximum. Deze subsidie is voor ondernemers en non-profitinstellingen. Met deze regeling ontvang je bij een voertuigcategorie N1 10% van de netto catalogusprijs. Dat is de prijs exclusief btw, inclusief bpm en opties die zijn aangebracht voor afgifte kenteken. Bij een voertuigcategorie N2 ontvang je 10% van de verkoopprijs zonder btw. Als kleine onderneming of non-profitinstelling is dat 12%. Het subsidiebedrag is maximaal € 5.000 voor iedere bedrijfsauto.

Verlaagd belastingtarief laadpalen

Openbare laadpalen met een vaste aansluiting komen in aanmerking voor een lager energiebelasting tarief. Over de eerste 10.000 kWh geleverd aan elektrische voertuigen (de zogenoemde 1e schijf), geldt het tarief uit de 2e schijf. Bekijk hier het precieze tarief voor je eigen situatie.

BPM-vrijstelling

Volledig elektrische auto’s, zowel batterij-elektrisch als waterstof-elektrisch zijn vrijgesteld van BPM. Het kabinet is van plan om per 2024 de vrijstelling van bpm (belasting op personenauto’s en motorrijwielen) op dieselbestelauto’s geleidelijk af te schaffen. Dat betekent dat dieselbestelauto’s in de toekomst fors duurder worden. De vrijstelling voor elektrische bestelwagens blijft wel van kracht.

MRB-vrijstelling

Motorrijtuigenbelasting of MRB, noemt men in de volksmond: ‘wegenbelasting’. Er gelden diverse tarieven, die afhankelijk zijn van de aandrijving en het gewicht van de auto. In de regel geldt: hoe zwaarder de auto en hoe meer vervuilend, hoe meer MRB. Benzine is het goedkoopst, daarna LPG (G3-installatie) en aardgas, diesel en het oudere type LPG-installatie. Daarnaast zijn er verschillen tussen de provincies, omdat deze zelf de opslag mogen bepalen. Auto’s zonder CO2-uitstoot zoals elektrisch aangedreven auto’s (EV) en waterstofauto’s (FCEV) zijn volledig vrijgesteld van MRB. Dit geldt tot en met 2024, waarna in 2025 een kwarttarief zou moeten gelden en in 2026 het voltarief.

Bijtellingsvoordeel

Wie een auto van de zaak rijdt en daar meer dan 500 kilometer per jaar privé gebruik van maakt, moet bijtelling betalen. Dat bedraagt 22%. Wil je precies weten hoeveel je kwijt bent met je eigen auto, dan kun je deze calculator gebruiken.

De bijtelling is lager bij auto’s die geen CO2 uitstoten. Elektrische auto’s met datum vanaf toelating na 1-1-2022 krijgen te maken met een vermindering van het bijtellingsvoordeel ten opzichte van 2021. Het voordeel daalt van 10% in 2021, naar 6% bijtellingsvoordeel in 2022. Voor een elektrische auto in 2022 betaal je een bijtelling van 16%.

Lokale subsidies

Verschillende gemeenten en provincies hebben ‘eigen’ subsidies beschikbaar voor de aanschaf van elektrische voertuigen en oplaadpunten (of gratis plaatsing op publieke locaties). Dit kan oplopen tot 20 procent op 40.000 euro. Ook is het mogelijk om gratis de plaatsing van een laadpaal aan te vragen. Bovendien stimuleren verschillende overheidsgebieden de vervanging van vervuilende voertuigen voor schone middels een sloopregeling; voor dieselauto’s, brommers of snorfietsen op benzine. Wie een dieselauto, bromfiets of (snor)scooter laat slopen, krijgt van de gemeente een tegoed. Dat tegoed kan onder meer worden besteed aan een (elektrisch) voertuig.

Bijna alle grote gemeenten hebben een optie om kosteloos een laadpaal in de openbare ruimte aan te vragen. Dit is vooral interessant voor dichtbevolkte wijken waar geen eigen parkeerplaatsen zijn, waar het dus lastig is om vanuit een eigen stroomvoorziening een laadpaal te laten installeren. Let er wel op dat dit geen ‘prive’ gebruik van de laadpaal betreft. Mocht een ander de parkeerplaats bezetten, dan moet je alsnog naar een ander laadpunt navigeren. Benieuwd naar de regelingen in jouw gemeente of provincie? Bekijk het hier.

 

Innovatie- en marktontwikkeling

Verschillende regelingen zijn bedoeld ter bevordering van innovaties  en marktontwikkeling qua elektrificatie van vervoersmiddelen.

WBSO

De Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO) is een fiscale innovatieregeling die de kosten van Research en Development (R&D) verlaagt. Het kabinet stelt jaarlijks in het Belastingplan het budget voor de WBSO vast. Het beschikbare budget voor de WBSO in 2022 bedraagt € 1.336 miljoen.

MIT

De mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT) stimuleert innovatie bij het midden- en kleinbedrijf. MIT bestaat uit verschillende onderdelen: R&D-samenwerkingsprojecten, haalbaarheidsstudies en kennisvouchers. Daarnaast is er geld beschikbaar voor TKI-Netwerkactiviteiten en TKI-Innovatiemakelaars.

DEI+

De regeling Demonstratie Energie- en Klimaatinnovate (DEI+) is een subsidie voor ondernemers met een energie-innovatie die kansen biedt op een hoge omzet, wergelegenheid in Nederland en verkoop in het buitenland.

Hierbij is het de bedoeling dat je innovatieve dienst een belangrijke bijdrage levert aan de energietransitie (de overgang van fossiele brandstoffen naar duurzaam opgewekte energie), en de ontwikkeling ervan technisch uitdagend is. Als je investeert in hernieuwbare energiebronnen, zoals windenergie, zonne-energie en geothermische energie. Of als je op grote schaal nieuwe producten of materialen maakt uit afval.

Aanspraak maken op de regeling kan wanneer, je in een pilotproject de nieuwe technologie test. En wanneer je dit verbetert in een proefopstelling die de praktijk kenmerkt. In een demonstratieproject investeer je in een productie-installatie die ook na afloop van het subsidieproject in gebruik blijft.

DKTI-Transport

De Subsidieregeling Demonstratie Klimaattechnologieen en -innovaties in transport (DKTI-Transport) is bestemd voor transportoplossingen met een lage of geen CO2-uitstoot. Wanneer ondernemers samen met andere organisaties kennis opdoen met de inzet van zero-emissie (ZE) vrachtwagens, transportmiddelen of mobiele werktuigen kom je in aanmerking.

DKTI-transport ondersteunt een breed scala aan projecten voor duurzaam vervoer, waarvan de innovatie nog niet of nog maar pas op de markt is. De regeling richt zich op logistiek en transport met een lage of geen CO2-uitstoot. En op thema’s als elektrisch rijden en varen, rijden op waterstof en biobrandstoffen in transport, mobiele machines, zwaar wegverkeer en luchtvaart. De regeling richt zich niet op projecten met personenvoertuigen (voertuigcategorie M).

Horizon 2021

Met Horizon Europe wil de Europese Commissie (EC) het concurrentievermogen van Europa vergroten door wetenschap en innovatie te stimuleren. Daarnaast wil de EC het bedrijfsleven en de academische wereld uitdagen om samen oplossingen te bedenken voor maatschappelijke vraagstukken die in heel Europa spelen.

Eurostars

Eurostarts is een specifiek onderdeel van het Horizon 2021 programma, het is een Europees innovatieprogramma voor nieuwe technologische ontwikkelingen in het mkb, speciaal gericht op het gebied van ‘smart, green and integrated transport’. Via de nationale overheid is financiële ondersteuning voor specifieke projecten mogelijk.

Interreg

Met het Interreg-programma stimuleert de Europese overheid grensoverschrijdende samenwerkingsverbanden met een maatschappelijke opgave per regio. Je zou bijvoorbeeld kunnen denken aan elektrisch vervoer en dat duurzaam. Zoals een waterstof productielocatie dat samenwerkt met ‘tanklocaties’ en vervoersbedrijven met waterstof aangedreven voertuigen.

LIFE

LIFE is een Europees subsidieprogramma dat bijdraagt aan het realiseren van het Europese milieu-, energie- en klimaatbeleid, zoals de Europese Green Deal. Projecten voor elektrisch vervoer komen ook in aanmerking voor deze subsidie.