Wat is de SPRILA?

De SPRILA (Subsidieregeling Private Laadinfrastructuur) subsidie is een financiële steunmaatregel van de Nederlandse overheid, gericht op het stimuleren van de aanschaf en installatie van laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen op eigen of gehuurd terrein. De regeling bestaat uit twee delen: SPRILA Advies en SPRILA Aanschaf. Dit houdt in dat je subsidie kunt krijgen voor zowel het advies over de haalbaarheid en uitvoering van laadinfrastructuur als de aanleg van de laadpalen.

Het is vanaf 24 september 2024 tot 31 december 2024 mogelijk om de Subsidieregeling Private Laadinfrastructuur aan te vragen.

Meer weten? Neem contact met ons op!

Of bekijk de site van de overheid op: https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/laadinfrastructuur

Meer weten? Neem contact met ons op!

Wie kan de regeling aanvragen?

Ondernemers met een KVK-inschrijving die in Nederland gevestigd zijn kunnen een beroep doen op de subsidieregeling voor laadinfrastructuur op eigen terrein of terrein dat gehuurd wordt. De regeling is ook toegankelijk voor concessiehouders van openbaar vervoer.

Een andere voorwaarde waaraan voldaan moet worden is dat de aanleg van de laadinfrastructuur binnen maximaal 24 maanden afgerond is. Dit gaat in vanaf het moment dat de subsidie verleend is. Mocht na aanvraag blijken dat de aanleg langer dan 24 maanden duurt, dan kan er eenmalig uitstel van 12 maanden aangevraagd worden.

BarbaraTrienen__Lanova_nov2019007211212019
BarbaraTrienen__Lanova_nov2019007211212019

Voordelen van de Subsidieregeling Private Laadinfrastructuur

Financiële ondersteuning
Door de verlichting van de investeringskosten wordt het voor bedrijven gemakkelijker om over te gaan naar duurzame laadinfrastructuur. Met de subsidie kan de terugverdientijd van de investering wordt verkort.
Stimulans voor duurzaamheid
Elektrisch rijden wordt steeds belangrijker voor het verminderen van de CO2-uitstoot. Door te investeren in laadinfrastructuur, draag je als bedrijf bij aan een lagere ecologische voetafdruk en ondersteun je de nationale klimaatdoelen.
Operationele voordelen
Laadpalen op je eigen bedrijfsterrein zorgen voor gemakkelijke en kostenefficiënte oplaadmogelijkheden voor bedrijfsvoertuigen, waardoor de bedrijfsvoering soepeler verloopt en de afhankelijkheid van externe laadpunten wordt verminderd.
Toekomstgerichtheid
Investeren in laadinfrastructuur positioneert je bedrijf voor de toekomst. Elektrisch rijden wordt de norm en daardoor helpen laadpalen je in te spelen op de groeiende vraag en garanderen ze langdurig succes in een veranderende markt.
Regelgevingsvereisten
Naarmate meer overheden regelgeving invoeren om de overgang naar elektrisch vervoer te versnellen, kunnen bedrijven met een uitgebreide laadinfrastructuur proactief voldoen aan toekomstige wet- en regelgeving.

Meer informatie? Bel gerust 088-0110301

Heb je een vraag en kun je deze niet vinden bij de veelgestelde vragen of wil je meer weten over de mogelijkheden? Laat een bericht achter en we komen er persoonlijk bij je op terug.

Roy Wolbers