Subsidieregeling Emissieloze Bedrijfsauto's (SEBA)

De Subsidieregeling Emissieloze Bedrijfsauto’s (SEBA) is een Nederlandse overheidsregeling die is ontworpen om de overstap naar emissieloze bedrijfsvoertuigen te stimuleren. Dit initiatief past binnen het bredere beleid van de overheid om de CO2-uitstoot te verminderen en de luchtkwaliteit in steden te verbeteren. De regeling biedt financiële steun aan bedrijven en ondernemers die kiezen voor de aanschaf of lease van een nieuw emissieloos bedrijfsvoertuig. Hiermee wordt het voor bedrijven aantrekkelijker gemaakt om hun wagenpark te verduurzamen door de hogere aanschafkosten van emissieloze auto’s gedeeltelijk te compenseren.

De Subsidieregeling Emissieloze Bedrijfsauto’s (SEBA) is een Nederlandse overheidsregeling die is ontworpen om de overstap naar emissieloze bedrijfsvoertuigen te stimuleren. Dit initiatief past binnen het bredere beleid van de overheid om de CO2-uitstoot te verminderen en de luchtkwaliteit in steden te verbeteren. De regeling biedt financiële steun aan bedrijven en ondernemers die kiezen voor de aanschaf of lease van een nieuw emissieloos bedrijfsvoertuig. Hiermee wordt het voor bedrijven aantrekkelijker gemaakt om hun wagenpark te verduurzamen door de hogere aanschafkosten van emissieloze auto’s gedeeltelijk te compenseren.

De SEBA-regeling is van belang omdat deze direct inspeelt op een van de grootste uitdagingen in de transitie naar duurzame mobiliteit: de initiële investeringskosten. Door deze financiële drempel te verlagen, hoopt de overheid dat meer bedrijven zullen kiezen voor elektrische of waterstofgedreven bedrijfsauto’s, wat op termijn zal bijdragen aan een reductie van de totale uitstoot van broeikasgassen in het land.

Meer weten? Neem contact met ons op!

Of bekijk de site van de overheid op: https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/seba

Voor wie is deze regeling bedoeld?

De regeling is toegankelijk voor een breed scala aan bedrijven, van kleine zelfstandigen tot grote ondernemingen, en dekt verschillende types bedrijfsauto’s die voldoen aan specifieke emissieloze criteria. De verwachting is dat de SEBA-regeling een significante invloed zal hebben op de manier waarop bedrijven investeren in hun transportmiddelen, en zal bijdragen aan een groenere en duurzamere economie.

Lorry Cargo Transport Delivery in motion, United Kingdom M1 Moto

Wat zijn de voordelen van deze subsidie?

Er zijn verschillende redenen waarom het nu een gunstig moment kan zijn om de Subsidieregeling Emissieloze Bedrijfsauto’s (SEBA) aan te vragen. Hier zijn enkele van de belangrijkste overwegingen:
    • Milieubewustzijn: Met een toenemende focus op duurzaamheid en milieuverantwoordelijkheid kan het overstappen op emissieloze voertuigen helpen bij het verbeteren van het milieuvriendelijke imago van een bedrijf. Dit kan zowel van invloed zijn op de klantperceptie als op de naleving van steeds strengere milieuvoorschriften.
    • Toekomstige regelgeving: Overheden wereldwijd, inclusief Nederland, zijn bezig met het invoeren van strengere emissienormen en het beperken van de toegang van vervuilende voertuigen tot stedelijke centra. Door nu te investeren in emissieloze bedrijfsauto’s, kunnen bedrijven voorbereid zijn op dergelijke veranderingen en vermijden zij toekomstige boetes of beperkingen.
    • Energiekostenbesparing: Emissieloze voertuigen, zoals elektrische voertuigen, hebben vaak lagere operationele kosten vergeleken met traditionele fossiele brandstofvoertuigen. De besparing op brandstofkosten kan op lange termijn aanzienlijk zijn.
    • Verbeterde toegang in stedelijke gebieden: Veel steden implementeren ‘groene zones’ of lage-emissiezones waar bepaalde voertuigen met hoge emissies niet mogen komen. Door gebruik te maken van emissieloze bedrijfsauto’s kunnen bedrijven hun toegang tot deze zones behouden, wat essentieel kan zijn voor leveringen en diensten in stedelijke centra.
    • Beschikbaarheid van subsidie: Subsidies zoals de SEBA zijn vaak beperkt beschikbaar en kunnen in de toekomst worden verminderd of stopgezet naarmate meer bedrijven overstappen op emissieloze technologieën. Het benutten van deze subsidie nu waarborgt de beschikbaarheid van fondsen voor uw bedrijf.

Meer informatie? Bel gerust 088-0110301

Heb je een vraag en kun je deze niet vinden bij de veelgestelde vragen of wil je meer weten over de mogelijkheden? Laat een bericht achter en we komen er persoonlijk bij je op terug.

Roy Wolbers