‘Het is gelukt!’
In Friesland kunnen automobilisten met elektrische auto’s terecht bij het tankstation Halma Agro in Ferwert.
Daar werkt de Lanova Hypercharger naar behoren en dat niet op een ‘normale’ stroomvoorziening.
De snellaadpaal van Lanova laadpalen en ChargeMakers wordt door het batterij-opslagsysteem voorzien van stroom, zodat autorijders – zonder dat verzwaring plaatsvond – makkelijk en snel hun weg kunnen vervolgen.

#Hypercharger #Snelladen #stroomvoorziening